Koszyk

Obowi膮zek informacyjny RODO

CO TO JEST RODO?

RODO jest unijnym prawem reguluj膮cym zasady ochrony danych osobowych, kt贸re stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza firma przestrzega zasad okre艣lonych w RODO.

Pe艂na nazwa RODO: Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest NOVMATIK sp. z o.o. (ul. W贸lcza艅ska 128/134, 90-527 艁贸d藕). Nasze dane kontaktowe:聽info@apteczka24.pl, +48 733 884 013 .

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpiecze艅stwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Pa艅stwa dane osobowe b臋dziemy wykorzystywa膰 w nast臋puj膮cych celach:

 • zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jako艣ci us艂ug (podstawa prawna 鈥 art. 6 ust. 1 lit b RODO) 鈥 鈥瀢ykonanie umowy鈥,
 • wykonania ci膮偶膮cych na naszej firmie obowi膮zk贸w prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna 鈥 art. 6 ust. 1 lit c RODO) 鈥 鈥瀘bowi膮zek prawny鈥,
 • dochodzenia roszcze艅 wynikaj膮cych z umowy (podstawa prawna 鈥 art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 鈥 鈥瀙rawnie uzasadniony interes鈥,
 • marketingu us艂ug w艂asnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna 鈥 art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 鈥 鈥瀙rawnie uzasadniony interes鈥,
 • marketingowych, w przypadku wyra偶enia przez Pa艅stwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna 鈥 art. 6 ust. 1 lit a RODO) 鈥 鈥瀦goda鈥.

JAK D艁UGO B臉DZIEMY WYKORZYSTYWA膯 DANE?

Dane b臋dziemy wykorzystywa膰 przez okres niezb臋dny do realizacji opisanych powy偶ej cel贸w. W zale偶no艣ci od podstawy prawnej b臋dzie to odpowiednio:

 • czas trwania umowy,
 • czas wykonywania obowi膮zk贸w prawnych oraz czas, w kt贸rym przepisy prawa nakazuj膮 nam przechowywa膰 dane, np. przepisy podatkowe,
 • czas po kt贸rym przedawni膮 si臋 roszczenia wynikaj膮ce z umowy,
 • czas do momentu wycofania zgody.

JAKIE MAJ膭 PA艃STWO PRAWA?

Mog膮 Pa艅stwo z艂o偶y膰 do naszej firmy wniosek o:

 • dost臋p do danych osobowych (informacj臋 o przetwarzanych danych osobowych oraz kopi臋 danych),
 • sprostowanie danych, gdy s膮 one nieprawid艂owe,
 • przeniesienie danych, w przypadkach okre艣lonych w RODO,
 • usuni臋cie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Niezale偶nie od praw wymienionych wy偶ej mog膮 Pa艅stwo w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw wobec przetwarzania Pa艅stwa danych, je艣li podstaw膮 prawn膮 wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyj臋ciu wniosku w tej sprawie jeste艣my zobowi膮zani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Maj膮 Pa艅stwo tak偶e prawo wnie艣膰 skarg臋 do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, je偶eli uwa偶aj膮 Pa艅stwo, 偶e przetwarzanie Pa艅stwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych mo偶e by膰 wycofana w ka偶dym czasie.

KOMU PRZEKAZUJEMY PA艃STWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpiecze艅stwa danych, Pa艅stwa dane mo偶emy przekaza膰 鈥 opr贸cz osobom upowa偶nionym przez Administratora danych 鈥 innym podmiotom, w tym:

 • podmiotom przetwarzaj膮cym je w naszym imieniu, np. dostawcom us艂ug technicznych i podmiotom 艣wiadcz膮cym nam us艂ugi doradcze;
 • innym administratorom, np. kurierom.

Pa艅stwa dane nie b臋d膮 przekazywane do pa艅stw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do kraj贸w innych ni偶 kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

lub

Pa艅stwa dane mog膮 by膰 r贸wnie偶 przekazywane do pa艅stw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do kraj贸w innych ni偶 kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spe艂nienia warunk贸w okre艣lonych w rozdziale V RODO.

JAK MO呕NA SI臉 Z NAMI SKONTAKTOWA膯 W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Nasza firma wyznaczy艂a Inspektora Ochrony Danych, z kt贸rym mog膮 si臋 Pa艅stwo skontaktowa膰 si臋 za po艣rednictwem poczty elektronicznej: iod@novmatik.pl