Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Bezpieczeństwo i higiena w pracy. Dlaczego rękawiczki jednorazowe są niezbędne?

Bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy są kluczowe dla zapewnienia zdrowia pracowników oraz jakości świadczonych usług. Rękawiczki jednorazowe odgrywają istotną rolę w zapewnieniu ochrony przed zakażeniami, kontaminacją i innymi niebezpieczeństwami w różnych branżach, od opieki zdrowotnej po przemysł spożywczy. W tym artykule przyjrzymy się dlaczego rękawiczki jednorazowe są niezbędne dla bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy.

Rola rękawiczek jednorazowych w ochronie pracowników i klientów:

 

1. Zapobieganie zakażeniom: Czy rękawiczki jednorazowe są skuteczną barierą przed zakażeniami?

Rękawiczki jednorazowe pełnią istotną rolę w zapobieganiu zakażeniom zarówno w środowisku medycznym, jak i w innych branżach. Skutecznie tworzą barierę ochronną między skórą użytkownika a potencjalnie zakaźnymi substancjami, eliminując bezpośredni kontakt i minimalizując ryzyko przeniesienia patogenów. W przypadku personelu medycznego, rękawiczki są niezbędne podczas wykonywania zabiegów medycznych, manipulacji ciałem pacjenta oraz podczas kontaktu z potencjalnie zakaźnymi płynami ustrojowymi. W innych branżach, takich jak przemysł spożywczy czy kosmetyczny, rękawiczki są równie istotne w ochronie przed kontaktem z substancjami, które mogą zawierać bakterie, wirusy lub inne patogeny.

2. Kontrola ryzyka krzyżowego zakażenia: W jaki sposób rękawiczki jednorazowe pomagają w zapobieganiu krzyżowemu zakażeniu?

Krzyżowe zakażenie jest sytuacją, w której patogeny przenoszone są z jednego miejsca na drugie poprzez kontaminację powierzchni lub narzędzi. Rękawiczki jednorazowe działają jako bariera ochronna, zmniejszając ryzyko przeniesienia patogenów z jednego obszaru na drugi. Poprzez regularną zmianę rękawiczek między różnymi zadaniami lub pacjentami, ogranicza się możliwość przeniesienia zanieczyszczeń i zapewnia się bezpieczeństwo zarówno dla pracowników, jak i klientów.

3. Ochrona przed substancjami chemicznymi: Jak rękawiczki jednorazowe chronią przed kontaktem z substancjami chemicznymi w miejscu pracy?

W niektórych branżach, takich jak przemysł chemiczny, kosmetyczny czy rolniczy, pracownicy mają kontakt z substancjami chemicznymi, które mogą być drażniące lub toksyczne dla skóry. Rękawiczki jednorazowe wykonane z odpowiednich materiałów, takich jak nitryl, lateks lub winyl, tworzą barierę ochronną między skórą a substancjami chemicznymi, zapobiegając bezpośredniemu kontakcie i minimalizując ryzyko podrażnień, oparzeń lub zatrucia. Jednakże ważne jest, aby wybrać odpowiedni rodzaj rękawiczek dopasowany do konkretnego zagrożenia chemicznego i stosować je zgodnie z zaleceniami producenta oraz przepisami bezpieczeństwa.

Korzyści zdrowotne i higieniczne:

 

1. Zachowanie higieny osobistej: Jakie są korzyści związane z utrzymaniem wysokiego poziomu higieny osobistej dzięki noszeniu rękawiczek jednorazowych?

Noszenie rękawiczek jednorazowych pomaga utrzymać wysoki poziom higieny osobistej w miejscu pracy z wielu powodów:

 • Ochrona przed zanieczyszczeniami: Rękawiczki jednorazowe stanowią barierę ochronną między skórą a potencjalnie zakaźnymi substancjami lub materiałami, które mogą znajdować się na powierzchni przedmiotów lub narzędzi. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko kontaktu ze szkodliwymi substancjami.

 • Unikanie bezpośredniego kontaktu z ciałami pacjentów: W przypadku personelu medycznego, noszenie rękawiczek jednorazowych jest kluczowe podczas wykonywania zabiegów medycznych, manipulacji ciałem pacjentów oraz podczas kontaktu z potencjalnie zakaźnymi płynami ustrojowymi.

 • Zapobieganie przenoszeniu patogenów: Regularna zmiana rękawiczek między różnymi pacjentami lub zadaniami ogranicza ryzyko przeniesienia patogenów z jednego obszaru na drugi, co jest istotne dla zapobiegania krzyżowemu zakażeniu.

2. Ograniczenie ryzyka alergii: W jaki sposób rękawiczki jednorazowe mogą pomóc w zmniejszeniu ryzyka alergii i reakcji skórnych u pracowników?

Rękawiczki jednorazowe mogą pomóc w ograniczeniu ryzyka alergii i reakcji skórnych u pracowników ze względu na:

 • Wybór odpowiednich materiałów: Dostępność rękawiczek wykonanych z różnych materiałów, takich jak lateks, nitryl czy winyl, pozwala pracownikom wybrać te, które są mniej prawdopodobne do wywołania reakcji alergicznych. Osoby uczulone na lateks mogą stosować rękawiczki nitrylowe lub winylowe, które są mniej alergogenne.

 • Zapobieganie kontaktowi ze szkodliwymi substancjami: Rękawiczki jednorazowe tworzą barierę ochronną, zapobiegając bezpośredniemu kontakcie skóry z potencjalnie drażniącymi lub uczulającymi substancjami chemicznymi, alergenami lub innymi czynnikami drażniącymi.

3. Zapobieganie kontaminacji środowiska: Jak rękawiczki jednorazowe przyczyniają się do zapobiegania kontaminacji środowiska pracy?

Rękawiczki jednorazowe pomagają w utrzymaniu czystości i higieny w miejscu pracy poprzez:

 • Zapobieganie rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń: Poprzez ograniczenie bezpośredniego kontaktu pracowników z powierzchniami, narzędziami lub materiałami, rękawiczki jednorazowe zmniejszają ryzyko przeniesienia zanieczyszczeń z jednego obszaru na drugi.

 • Utrzymywanie wysokiego poziomu higieny: Regularna zmiana rękawiczek między różnymi zadaniami lub czynnościami pomaga zachować wysoki poziom higieny w miejscu pracy, co jest istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i klientów oraz dla utrzymania standardów sanitarnych.


Praktyczne zastosowania w różnych branżach:

 

1. Medycyna: Jak rękawiczki jednorazowe są używane w opiece zdrowotnej do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego?

W medycynie, rękawiczki jednorazowe są niezbędnym elementem utrzymania bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego z kilku powodów:

 • Zapobieganie zakażeniom: Rękawiczki tworzą barierę ochronną między skórą personelu medycznego a potencjalnie zakaźnymi płynami ustrojowymi, wydzielinami oraz innymi substancjami mogącymi przenosić patogeny. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko przeniesienia zakażenia między pacjentami i personelem.

 • Ochrona personelu medycznego: Podczas wykonywania zabiegów medycznych, manipulacji ciałem pacjenta oraz podczas kontaktu z potencjalnie niebezpiecznymi materiałami, rękawiczki jednorazowe chronią personel medyczny przed bezpośrednim kontaktem i możliwym zakażeniem.

 • Zachowanie higieny: Regularna zmiana rękawiczek pomiędzy różnymi pacjentami lub zadaniami pozwala utrzymać wysoki poziom higieny w placówkach medycznych, co jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i zapobiegania krzyżowemu zakażeniu.

2. Przemysł spożywczy: W jaki sposób rękawiczki jednorazowe są niezbędne w przemyśle spożywczym do zapobiegania kontaminacji żywności?

W przemyśle spożywczym, rękawiczki jednorazowe są nieodzownym elementem utrzymania wysokich standardów higieny i zapobiegania kontaminacji żywności:

 • Zapobieganie bezpośredniemu kontaktowi: Pracownicy manipulujący żywnością noszą rękawiczki jednorazowe, aby zapobiec bezpośredniemu kontakcie rąk z produktami spożywczymi. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko przeniesienia bakterii, wirusów lub innych substancji z rąk pracowników na żywność.

 • Ochrona przed zanieczyszczeniami: Rękawiczki zapobiegają również przeniesieniu zanieczyszczeń z rąk pracowników na powierzchnie produktów spożywczych, co jest istotne dla utrzymania wysokich standardów higieny i zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Dodatkowo srodki do dezynfekcji i mycia powinny być na wyposażeniu każdej firmy spożywczej.

 • Zachowanie standardów sanitarnych: Stosowanie rękawiczek jednorazowych jest często wymagane przez przepisy sanitarno-epidemiologiczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności oraz spełnienia wymogów dotyczących higieny w miejscach produkcji i przygotowywania żywności.

3. Laboratoria: Jakie są korzyści noszenia rękawiczek jednorazowych w laboratoriach do zapewnienia czystości i bezpieczeństwa podczas manipulacji substancjami?

W laboratoriach, noszenie rękawiczek jednorazowych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia czystości, bezpieczeństwa oraz ochrony personelu przed potencjalnie niebezpiecznymi substancjami:

 • Zapobieganie zanieczyszczeniom: Rękawiczki jednorazowe tworzą barierę ochronną, zapobiegającą bezpośredniemu kontaktowi skóry z substancjami chemicznymi, biologicznymi lub toksycznymi, które mogą być obecne w laboratorium.

 • Minimalizacja ryzyka zakażenia: Personel laboratoryjny nosi rękawiczki podczas manipulacji próbkami biologicznymi, substancjami chemicznymi oraz innych materiałów, aby ograniczyć ryzyko zakażenia i kontaminacji.

 • Zachowanie precyzji: Rękawiczki jednorazowe zapewniają czystość próbek i materiałów, minimalizując ryzyko przedostania się zanieczyszczeń z rąk personelu lub środowiska zewnętrznego. Dzięki temu możliwe jest zachowanie wysokiej precyzji i dokładności podczas prac laboratoryjnych.

Rękawiczki jednorazowe są kluczowym elementem utrzymania wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy. Ich odpowiednie stosowanie pomaga zapobiegać zakażeniom, kontaminacji oraz innym niebezpieczeństwom, przyczyniając się do zdrowia pracowników i klientów oraz utrzymania wysokiej jakości świadczonych usług. Warto zrozumieć, dlaczego rękawiczki jednorazowe są niezbędne i stosować je zgodnie z wytycznymi oraz normami branżowymi. W zakładzie pracy powinny być w wyposażeniu każdej apteczki.

Data publikacji: 30.04.2024 15:20:00

Kategorie: Rękawiczki medyczne

Produkty
CLEANTOUCH Rękawiczki rękawice nitrylowe bezpudrowe L 10szt blister
CLEANTOUCH Rękawiczki rękawice nitrylowe bezpudrowe L 10szt blister

Cena: 9.50 zł

Kategoria: Rękawiczki jednorazowe

CLEANTOUCH Rękawiczki rękawice nitrylowe bezpudrowe M 10szt blister
CLEANTOUCH Rękawiczki rękawice nitrylowe bezpudrowe M 10szt blister

Cena: 9.50 zł

Kategoria: Rękawiczki jednorazowe

CLEANTOUCH Rękawiczki rękawice nitrylowe bezpudrowe S 10szt blister
CLEANTOUCH Rękawiczki rękawice nitrylowe bezpudrowe S 10szt blister

Cena: 9.50 zł

Kategoria: Rękawiczki jednorazowe

MAXTER rozm. M opk/100 szt. różowe Rękawice nitrylowe bezpudrowe
MAXTER rozm. M opk/100 szt. różowe Rękawice nitrylowe bezpudrowe

Cena: 13.00 zł

Kategoria: Rękawiczki jednorazowe

MAXTER rozm. S opk/100 szt. różowe Rękawice nitrylowe bezpudrowe
MAXTER rozm. S opk/100 szt. różowe Rękawice nitrylowe bezpudrowe

Cena: 13.00 zł

Kategoria: Rękawiczki jednorazowe

MAXTER rozm. XS opk/100 szt. różowe Rękawice nitrylowe bezpudrowe
MAXTER rozm. XS opk/100 szt. różowe Rękawice nitrylowe bezpudrowe

Cena: 13.00 zł

Kategoria: Rękawiczki jednorazowe

Promocje na czasie

Wentylator wiatrak mini z nawilżaczem i lusterkiem VITAMMY dream mist mirror

Wyjątkowy prezent na Dzień Mamy - 20% rabatu z kodem MAMA

Cena: 73.00 zł 59.89 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 73.00 zł

Honeywell HTF400E Wentylator biurkowy z oscylacją i cichą pracą

Wyjątkowy prezent na Dzień Mamy - 20% rabatu z kodem MAMA

Generuje stały kojący “różowy szum” który korzystnie wpływa na umysł, relaksuje i zagłusza zbędne dźwięki z zewnątrz pomieszczenia

Cena: 340.00 zł 309.00 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 340.00 zł

Bestseller -20% kod:MAMA

VITAMMY Symphony White Szczoteczka soniczna do zębów z komfortową obudową

-6%

VITAMMY Symphony White Szczoteczka soniczna do zębów z komfortową obudową

Wyjątkowy prezent na Dzień Mamy - 20% rabatu z kodem MAMA

5 TRYBÓW PRACY / WYSOKA ENERGIA DRGAŃ! 82 000 ruchów/min / Ładowarka indukcyjna USB

Cena: 159.75 zł 149.55 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 159.75 zł

Wentylator wiatrak mini z nawilżaczem VITAMMY dream mist

Wyjątkowy prezent na Dzień Mamy - 20% rabatu z kodem MAMA

Cena: 74.00 zł 59.89 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 74.00 zł

Honeywell HY254 E4 QuietSet Tower Fan Wentylator XL kolumnowy wieżowy stojący z pilotem, 3 lata gwarancja, z funkcją oscylacji

Wyjątkowy prezent na Dzień Mamy - 20% rabatu z kodem MAMA

5 PRĘDKOŚCI NAWIEWU / STEROWANIE PILOTEM / TIMER / TECHNOLOGIA WHISPER

Cena: 509.00 zł 359.00 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 509.00 zł

Bestseller -20% kod:MAMA

Honeywell HT900 TURBO FAN Wentylator biurkowy / podłogowy / na ścianę wiatrak, 3 lata gwarancji, cyrkulator

-22%

Honeywell HT900 TURBO FAN Wentylator biurkowy / podłogowy / na ścianę wiatrak, 3 lata gwarancji, cyrkulator

Wyjątkowy prezent na Dzień Mamy - 20% rabatu z kodem MAMA

3 PRĘDKOŚCI NAWIEWU / NIE WYMAGA SKŁADANIA / MONTAŻ RÓWNIEŻ NA ŚCIANIE

Cena: 148.00 zł 115.00 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 148.00 zł

Honeywell HT900 NE4 niebieski Wentylator podłogowy cichy cyrkulator

Wyjątkowy prezent na Dzień Mamy - 20% rabatu z kodem MAMA

Cena: 148.00 zł 125.00 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 148.00 zł

Bestseller -20% kod:MAMA

VITAMMY Symphony Black Szczoteczka soniczna do zębów z komfortową obudową

-6%

VITAMMY Symphony Black Szczoteczka soniczna do zębów z komfortową obudową

Wyjątkowy prezent na Dzień Mamy - 20% rabatu z kodem MAMA

5 TRYBÓW PRACY / WYSOKA ENERGIA DRGAŃ! 82 000 ruchów/min / Ładowarka indukcyjna USB

Cena: 159.75 zł 149.55 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 159.75 zł

Bestseller -20% kod:MAMA

Honeywell HYF500E Turbo Force Power Wentylator kolumnowy z cyrkulatorem i funkcją oscylacji

-16%

Honeywell HYF500E Turbo Force Power Wentylator kolumnowy z cyrkulatorem i funkcją oscylacji

Wyjątkowy prezent na Dzień Mamy - 20% rabatu z kodem MAMA

2 wentylatory w 1 obudowie ABSOLUTNA WYDAJNOŚĆ TURBO FORCE

Cena: 533.00 zł 449.00 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 533.00 zł

ADE Nawilżacz powietrza ultradźwiękowy biurkowy HM1800 USB -czarny

-40%

ADE Nawilżacz powietrza ultradźwiękowy biurkowy HM1800 USB -czarny

MAŁY I STYLOWY / ŁADOWANIE USB / pojemność 160ml

Cena: 149.00 zł 89.69 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 89.69 zł

Nowoczesny oczyszczacz powietrza Honeywell HPA830WE4 w cylindrycznej obudowie z czujnikiem jakości powietrza, aromaterapią i cichą pracą

-48%

Nowoczesny oczyszczacz powietrza Honeywell HPA830WE4 w cylindrycznej obudowie z czujnikiem jakości powietrza, aromaterapią i cichą pracą

3LATA GWARANCJI / Wychwytuje do 99,97% mikroskopijnych cząstek/ DLA ALERGIKÓW/ KOLOROWY CZUJNIK JAKOŚCI POWIETRZA / CICHA PRACA/ TRYB NOCNY/ TRYB AUTO

Cena: 969.00 zł 500.00 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 500.00 zł

Bestseller -20% kod:MAMA

Honeywell Turbo on the Go HTF090E Wentylator bezprzewodowy, składany 3w1

-13%

Honeywell Turbo on the Go HTF090E Wentylator bezprzewodowy, składany 3w1

Wyjątkowy prezent na Dzień Mamy - 20% rabatu z kodem MAMA

Cena: 79.00 zł 69.00 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 79.00 zł

Honeywell HF715BE4 Wentylator podłogowy o dużej sile

Wyjątkowy prezent na Dzień Mamy - 20% rabatu z kodem MAMA

Cena: 479.00 zł 435.00 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 479.00 zł

Bestseller -20% kod:MAMA

Honeywell HYF1101E Wentylator kolumnowy wieżowy stojący z funkcją oscylacji

-18%

Honeywell HYF1101E Wentylator kolumnowy wieżowy stojący z funkcją oscylacji

Wyjątkowy prezent na Dzień Mamy - 20% rabatu z kodem MAMA

PANEL STERUJĄCY Z CZYTELNYMI PRZYCISKAMI I WYŚWIETLACZEM LED

Cena: 385.00 zł 315.00 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 385.00 zł

Bestseller -20% kod:MAMA

VITAMMY Aurum Soniczna szczoteczka do zębów z unikatową funkcją polerowania + etui i 3-letnią gwarancją

-13%

VITAMMY Aurum Soniczna szczoteczka do zębów z unikatową funkcją polerowania + etui i 3-letnią gwarancją

Wyjątkowy prezent na Dzień Mamy - 20% rabatu z kodem MAMA

5 TRYBÓW PRACY / WYSOKA ENERGIA DRGAŃ! 96 000 ruchów/min / Etui i ładowarka indukcyjna w komplecie

Cena: 265.75 zł 229.95 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 265.75 zł

Oczyszczacz powietrza EMED PA600 z filtrem węglowym, HEPA i generatorem plazmy

-38%

Oczyszczacz powietrza EMED PA600 z filtrem węglowym, HEPA i generatorem plazmy

SKUTECZNOŚĆ FILTRA HEPA 99,97% / do małych pomieszczeń

Cena: 269.00 zł 165.99 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 165.99 zł

Bestseller -20% kod:MAMA

Honeywell HTF210BE4 Wentylator kolumnowy biurkowy o bardzo cichej pracy

-8%

Honeywell HTF210BE4 Wentylator kolumnowy biurkowy o bardzo cichej pracy

Wyjątkowy prezent na Dzień Mamy - 20% rabatu z kodem MAMA

Cena: 179.00 zł 165.00 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 179.00 zł

Bestseller -20% kod:MAMA

VITAMMY Aurum Rose Soniczna szczoteczka do zębów z unikatową funkcją polerowania oraz praktycznym etui i 3-letnią gwarancją

-9%

Cena: 236.95 zł 215.95 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 236.95 zł

VITAMMY Symphony Blue Szczoteczka soniczna do zębów z komfortową obudową

Wyjątkowy prezent na Dzień Mamy - 20% rabatu z kodem MAMA

5 TRYBÓW PRACY / WYSOKA ENERGIA DRGAŃ! 82 000 ruchów/min / Ładowarka indukcyjna USB

Cena: 165.95 zł 149.55 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 165.95 zł

Bestseller Wyprzedaż

Inteligentna waga kuchenna dietetyczna łącząca się z polską aplikacją Visiomed Bewell Connect My Nutri Scale BW-SCF5

-30%

REVLON One-Step Double Streight RVST2204E Prostownica do włosów

-43%

Cena: 265.00 zł 149.95 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 149.95 zł

VITAMMY Platinum Szczoteczka soniczna do zębów z pięcioma trybami pracy

Wyjątkowy prezent na Dzień Mamy - 20% rabatu z kodem MAMA

Cena: 258.99 zł 235.95 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 258.99 zł

Bestseller -20% kod:MAMA

VITAMMY Symphony all pink/rose gold Szczoteczka soniczna do zębów z komfortową obudową

-6%

VITAMMY Symphony all pink/rose gold Szczoteczka soniczna do zębów z komfortową obudową

Wyjątkowy prezent na Dzień Mamy - 20% rabatu z kodem MAMA

5 TRYBÓW PRACY / WYSOKA ENERGIA DRGAŃ! 82 000 ruchów/min / Ładowarka indukcyjna USB

Cena: 159.75 zł 149.55 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 159.75 zł

Wentylator biurkowy wiatrak przenośny z lusterkiem VITAMMY Dream Desk Fan żółty

Wyjątkowy prezent na Dzień Mamy - 20% rabatu z kodem MAMA

zasilanie i ładowanie przez przewód USB-C / 8h pracy przy pełnym naładowaniu / 2 osie obrotu/ 3 poziomy prędkości

Cena: 159.00 zł 147.99 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 159.00 zł

Wentylator biurkowy wiatrak przenośny z lusterkiem VITAMMY Dream Desk Fan granatowy

Wyjątkowy prezent na Dzień Mamy - 20% rabatu z kodem MAMA

Cena: 159.00 zł 147.99 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 159.00 zł

Wentylator biurkowy wiatrak przenośny z lusterkiem VITAMMY Dream Desk Fan różowy

Wyjątkowy prezent na Dzień Mamy - 20% rabatu z kodem MAMA

zasilanie i ładowanie przez przewód USB-C / 8h pracy przy pełnym naładowaniu / 2 osie obrotu/ 3 poziomy prędkości

Cena: 159.00 zł 147.99 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 159.00 zł

Wentylator biurkowy wiatrak przenośny z lusterkiem VITAMMY Dream Desk Fan szary

Wyjątkowy prezent na Dzień Mamy - 20% rabatu z kodem MAMA

zasilanie i ładowanie przez przewód USB-C / 8h pracy przy pełnym naładowaniu / 2 osie obrotu/ 3 poziomy prędkości

Cena: 159.00 zł 147.99 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 159.00 zł

Bestseller -20% kod:MAMA

VITAMMY Onyx Soniczna szczoteczka do zębów z unikatową funkcją polerowania i 3-letnią gwarancją!

-21%

VITAMMY Onyx Soniczna szczoteczka do zębów z unikatową funkcją polerowania i 3-letnią gwarancją!

Wyjątkowy prezent na Dzień Mamy - 20% rabatu z kodem MAMA

wysoka energia 96 000 ruchów / ładowarka na USB wbudowana w etui!

Cena: 289.75 zł 229.75 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 289.75 zł

JUMPER JPD-500G Pulsoksymetr napalcowy medyczny biały

-44%

JUMPER JPD-500G Pulsoksymetr napalcowy medyczny biały

Alarm dźwiękowy / ekran HD / CERTYFIKOWANY

Odpowiedni dla wszystkich grup wiekowych

Cena: 89.00 zł 49.55 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 49.55 zł

JUMPER JPD-500G Pulsoksymetr napalcowy medyczny czarny

-44%

JUMPER JPD-500G Pulsoksymetr napalcowy medyczny czarny

Alarm dźwiękowy / ekran HD / CERTYFIKOWANY

Odpowiedni dla wszystkich grup wiekowych

Cena: 89.00 zł 49.55 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 49.55 zł

INHALATOR NEBULIZATOR DLA DZIECI FLAEM PUPPY PIES CERTYFIKOWANY DWIE MASKI

-5%

Cena: 170.00 zł 162.00 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 162.00 zł

Visiomed Humidoo VM-H3 Nawilżacz powietrza ultradźwiękowy z funkcją nocnego światła w 6 kolorach

-41%

Cena: 129.00 zł 75.99 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 75.99 zł

GIMA OXY-4 FINGER OXIMETER Pulsoksymetr napalcowy

-50%

GIMA OXY-4 FINGER OXIMETER Pulsoksymetr napalcowy

Dźwiękowe i wizualne, funkcja alarmu / odporny na wodę

Ponad 30 godzin ciągłej pracy z bateriami alkalicznymi 2AAA

Cena: 159.00 zł 79.89 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 79.89 zł

Internetowy sklep medyczny

Zobacz jak nas oceniają

Apteczka24 nagroda Polish Customer's Choice Awards.

Nasz sklep z wyróżnieniem na Polish Customer's Choice Awards

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00