Koszyk

ODBIERZ 20 PLN NA PIERWSZE ZAKUPY Po zapisaniu się do newslettera

WARUNKI PROMOCJI

„ODBIERZ 20 PLN NA PIERWSZE ZAKUPY Po zapisaniu się do newslettera”

 

Aby zapisać się do newslettera wypełnij formularz znajdujący się w stopce strony internetowej www.apteczka24.pl. Po zapisaniu się otrzymasz kod rabatowy o wartości 20 złotych do wykorzystania na zakupy w sklepie internetowym www.apteczka24.pl. Pamiętaj, że kod można wykorzystać tylko przy zakupach o wartości co najmniej 150 złotych. Nie zwlekaj z zakupami ponieważ kod ważny jest przez 90 dni.  

Organizatorem Promocji jest właściciel sklepu internetowego www.apteczka24.pl  - Novmatik sp. z o.o. z siedzibą ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 zł, NIP 7252076006; REGON 101775438 (dalej: Organizator).

 

Jeżeli chcesz poznać szczegóły Promocji zapraszamy do zapoznania się z poniższym regulaminem.

 

REGULAMIN PROMOCJI

„ODBIERZ 20 PLN NA PIERWSZE ZAKUPY Po zapisaniu się do newslettera”

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Promocja „Odbierz 20 pln na pierwsze zakupy po zapisaniu się do newslettera” (dalej: Promocja) polega na możliwości otrzymania kodu rabatowego o wartości 20 złotych na zakupy w sklepie internetowym www.apteczka24.pl (dalej: Sklep).
 2. Promocja trwa od 1 listopada 2018 r., od godziny 00:00 do odwołania.

 

2. Warunki otrzymania kodu rabatowego

 1. W celu otrzymania kodu rabatowego użytkownik Serwisu powinien odwiedzić stronę internetową Sklepu, gdzie za pośrednictwem formularza znajdującym się w stopce strony internetowej zostanie zaproszony do bazy subskrybentów newslettera Apteczka24.pl (zawierającego informacje o aktualnych ofertach i promocjach produktowych Apteczka24.pl). Użytkownik powinien zaakceptować zaproszenie poprzez wpisanie do bazy newsletter swojego adresu e-mail oraz kliknięcie przycisku potwierdzającego. 
 2. Z chwilą skutecznego zapisania się do newslettera do użytkownika Serwisu na adres e-mail, którym posłużono się do dokonania rejestracji do newslettera zostanie wysłana wiadomość z unikalnym, jednorazowym kodem rabatowym o wartości 20 złotych (dalej: Kod rabatowy)
 3. Kod rabatowy upoważnia do uzyskania obniżenia łącznej wartości zakupów dokonanych na www.apteczka24.pl o kwotę 20 złotych.
 4. Do otrzymania Kodu rabatowego nie uprawnia zapisanie się do bazy newsletter w inny sposób niżza pośrednictwem formularza znajdującym się w stopce strony internetowej www.apteczka24.pl. 

 

3. Zasady korzystania z kodu rabatowego

 1. Kod rabatowy można zrealizować w przypadku złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.apteczka24.pl o wartości co najmniej 150 zł.
 2. Kod rabatowy ważny jest 90 dni od dnia skutecznego zapisania się do newslettera przez użytkownika Serwisu.
 3. Realizacja Kodu rabatowego następuje na etapie podsumowania zamówienia. Tam w specjalnie oznaczonym polu, znajdującym się pod listą wybranych produktów, należy wprowadzić otrzymany Kod rabatowy. Po wprowadzeniu Kodu rabatowego łączna wartość zamówienia zostanie pomniejszona o 20 złotych.
 4. Kod rabatowy jest unikalny i jednorazowy. Nie łączy się z innymi rabatami indywidualnie przyznawanymi użytkownikom Sklepu. Jeden użytkownik może skorzystać wyłącznie z jednego Kodu rabatowego niezależnie od ilości zgłoszonych przez niego adresów e-mail w Promocji.
 5. Kod rabatowy nie może zostać wykorzystany w połączeniu z innymi promocjami, jak również na zakupy obejmujące produkty w promocyjnej przedsprzedaży w koszyku w Sklepie pod adresem www.apteczka24.pl.
 6. Nie jest możliwa wymiana Kodu rabatowego na gotówkę.
 7. Kod rabatowy nie podlega obrotowi handlowemu.

 

4. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy kierować w okresie na adres e-mail: info@apteczka24.pl 
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich wniesienia. Za termin wniesienia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji Organizatorowi drogą mailową.

 

5. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celach marketingowych oraz w celu prawidłowej realizacji zasad niniejszego Promocji.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, jak również ich usunięcia.
 3. Administratorem Państwa danych osobowych jest NOVMATIK sp. z o.o. (ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź). Nasze dane kontaktowe: info@apteczka24.pl, +48 733 884 013.

 

6. Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018 roku.
 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i warunków Promocji w czasie trwania Promocji. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw już nabytych przez uczestników Promocji.